Ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

Για την Πρόσκληση και σε ό,τι αφορά τα σχετικά με την θέση ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.