ΟΚΠΠΔΚ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την Πρόεδρο του ΝΠΔΔ "ΟΚΠΠΔΚ", για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των δομών του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ, ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ.