Ανακοινώσεις - Συνέδρια

  1. 5th Advanced workshop on Thoracic Lumbar and Spinopelvic Surgery, 6-7 September 2024, Ioannina, Greece

  2. 1st European Congress of Laboratory Medicine / Medical Biopathology, 26-29/3/2025, Athens, Registrations are now open!

  3. 24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, 19-22/9/2024, ΛΕΥΚΑΔΑ

  4. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "THE ARISTOTLE CLASSES ON PH & ACHD" | 11 - 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  5. Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες – Κολποσκόπηση – Ιστολογία & περαιτέρω διαχείριση | 17-20/10/2024 | Ιωάννινα

  6. 2nd Summer Perinatology School 6-8/9/2024 Ναύπλιο

  7. 15ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο, 13-15 Δεκεμβρίου 2024 || Αθήνα

  8. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ: ΤΕΛΕΥΕΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 13-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 DIVANI CARAVEL, ΑΘΗΝΑ

  9. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Εργαστηριακής Ιατρικής | 28 - 29 Σεπτεμβρίου 2024, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα

  10. 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων, 06-08 Δεκεμβρίου 2024, Λάρισα

Δείτε περισσότερα