Μ.Π.Σ. "Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία" - προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών - Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Για την Προκήρυξη του νέου κύκλου σπουδών του Μ.Π.Σ. "Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, πατήστε το παρακάτω link

- Προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών | Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Για την Προκήρυξη και την Αίτηση Συμμετοχής ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία"
Γραμματεία Π.Μ.Σ.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστημιούπολη 1ο κτίριο Ιατρικής,
Αλεξανδρούπολη, Δραγάνα 68 100
Τηλ: (25510) 30990, 30991, 39891
Fax: (25510) 39891