ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.11799/23.05.2024 Υπουργική Απόφαση

εγκρίθηκαν για το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών δύο ( 2 ) θέσεις επικουρικών ιατρών ειδικότητας Χειρουργικής χρονικής διάρκειας 3 ετών.

Η Ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 6ης ΥΠΕ.