Ημερίδα "Πνευμονική Υπέρταση" Από την ΠΦΥ έως την ΜΕΘ, Αίθουσα Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας, Σάββατο 20 Μαϊου 2023

Ανοίξτε το Συνημμένο αρχείο για το Επιστημονικό Πρόγραμμα της Ημερίδας.