3η διαδικτυακή Διάσκεψη των Φορέων, την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο της 11ης Συνόδου της Ελληνικής HPV Εταιρείας

Για το Επιστημονικό Πρόγραμμα και άλλες πληροφορίες, ανοίξτε το Συνημμένο αρχείο.