Επιστημονικό Πρόγραμμα - 30η Ειδική Σύνοδος της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας (ΕΜΓΕ), 16-18 Ιουνίου 2023, Πάτρα

Δείτε περισσότερα εδώ.