Δελτίο Τύπου ΙΣΚ για τη διαχείριση των απορριμμάτων

 AΡ.ΠΡΩΤ. 243

Κέρκυρα, 8/3/2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας τα τελευταία χρόνια παρακολουθεί και συμμετέχει στις αγωνιώδεις συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις και κινητοποιήσεις σχετικά με το οξύ πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Παρά το γεγονός ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας δε διαθέτει ούτε την ανάλογη τεχνογνωσία ούτε είναι αρμόδιος να προτείνει ή να αξιολογήσει σχετικές λύσεις, πέραν της κοινά αποδεκτής εκτίμησης περί ολοκληρωμένης διαχείρισης και κοινής προσπάθειας μείωσης των αποβλήτων, ωστόσο, στο βαθμό αρμοδιότητας μας, επανειλημμένα έχουμε τονίσει ότι η μη αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας.

Οι επιπτώσεις της πλημμελούς διαχείρισης των απορριμμάτων ή η ανεξέλεγκτη συσσώρευσή τους αφορούν το σύνολο των πολιτών , με τη γενικότερη  υποβάθμιση του περιβάλλοντος και με συνέπεια άμεσα ή απώτερα σοβαρά προβλήματα υγείας του πληθυσμού, πέραν των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούν.

Επειδή η υπόθεση "απορρίμματα Κέρκυρας", είναι υπόθεση όλων των πολιτών και των  αρμόδιων Αρχών, η δε αντιμετώπισή τους αποτελεί άμεσης προτεραιότητας και εξαιρετικής σπουδαιότητας πρόβλημα, θεωρούμε ότι πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις και παλινωδίες, προκειμένου το κοινωνικό πρόβλημα να μη μετατραπεί και σε υγειονομικό.

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Μαρία Γονίδη                                  Σπυρίδων Γαλάνης

 

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits