Αρχαιρεσίες Ιατρικών Συλλόγων χώρας

Κατόπιν απόφασης της 55ης Συνεδρίασης του Διοπικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ, της 23ης Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 283, παραγρ. 17 του Ν.4512/2018, οι αρχαιρεσίες σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018.

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits