Ανακοίνωση του Γ.Ν.- Κ.Υ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Για την ανακοίνωση που αφορά ενδιαφέρον του Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ για πρόσληψη 2 επικουρικών ιατρών, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.