8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ, 15-17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Δείτε περισσότερα εδώ.