26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 18-21/10/2023 Divani Caravel Αθήνα

Για την Θεματολογία, την Εγγραφή σας, Υποβολή Περιλήψεων και περισσότερες πληροφορίες, ανοίξτε το Συνημμένο αρχείο της Ανακοίνωσης.