Ζητούνται συνεργάτες Ιατροί σε Ιατρικό Κέντρο στην Κύπρο.

Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς»

Το Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς» στη Λευκωσία – Κύπρος, ζητά συνεργάτες Ιατρούς με  τις εξείς  ειδικοτητες :

Ρευματολογία

Νευρολογία

Δερματολογία

Οφθαλμολογία

Απολαβές από 10,000 - 15,000 μηνιαιως.

Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο info@apostolosloukas.org