Ζητούνται συνεργάτες Ιατροί σε Ιατρικό Κέντρο στην Κύπρο.

Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς»

Το Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς» στη Λευκωσία – Κύπρος, ζητά συνεργάτες Ιατρούς με  ειδικοτητα την  γυναικολογία και δερματολογία .

Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο info@apostolosloukas.org

Μαρία Ψάλτη
Προσωπική Γραμματέας Ιατρικού Διευθυντή 
Ιατρικό Κέντρο "Απόστολος Λουκάς" 
Τηλ. +22100444
Φαξ. +22100445