Ζητούνται Καρδιολόγοι στην Κύπρο

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Άγιος Ραφαήλ ένα υπερσύγχρονο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Λάρνακα (Κύπρος) σε αναπτυξιακή τροχιά και με  συμμετοχή  στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) της Κύπρου αναζητεί Ιατρούς Καρδιολόγους  για πλήρη και μόνιμη απασχόληση. Οι υποψήφιοι ιατροί θα ασκούν τα ιατρικά τους καθήκοντα καλύπτοντας όλο το φάσμα της Καρδιολογίας.

Απαιτούμενα προσόντα - Ειδικότητα στην Καρδιολογία - Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου (τυχόν εγγραφή σε άλλη χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει στην εδώ εγγραφή) - Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα - πρωτοβουλία.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών με σταθερό μηνιαίο μισθό και κίνητρο παραγωγικότητας και μεγάλες προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό νοσοκομειακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους στο e-mail:

saintraphael@cytanet.com.cy  με θέμα: "Ενδιαφέρον Ιατρού Καρδιολόγου"

Τηλέφωνο επικοινωνίας: ( +357) 24 840 840