ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ Η ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΩ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ Η ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΕΖΟΝ.
ΜΑΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
 
ΜΙΣΘΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ