Ζητούνται ιατροί για κατασκηνώσεις

Ζητούνται ιατροί για κατασκηνώσεις από τη νοσηλευτική εταιρεία ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ στη Θεσσαλονίκη. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6944484425