Ζητείται Ακτινολόγος στην Κύπρο

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Πολυκλινική Υγεία είναι το μεγαλύτερο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Κύπρο με περισσότερο από 450 άτομα στο ανθρώπινο δυναμικό του. Είναι ένας οργανισμός που αγωνίζεται για κορυφαία ποιότητα, επιστημονική και κλινική αριστεία, εμπλέκοντας προηγμένη τεχνολογία και επενδύοντας σε υποδομές για να εξασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών στους ασθενείς του.  

Στα πλαίσια επέκτασης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών του, αναζητά Ιατρό Ακτινολόγο για άμεση πρόσληψη. 

 

Γενικά Καθήκοντα:

•Χρησιμοποιεί την τεχνολογία ιατρικής απεικόνισης για τη διάγνωση και τη λήψη ιατρικών αποφάσεων για θέματα υγείας των ασθενών

•Γράφει ιατρικές αναφορές μετά την εξέταση των ασθενών

•Συνεργάζεται με τους τεχνολόγους για τη σωστή διεκπεραίωση μιας εξέτασης

• Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα σχετικά με τη θέση του/της ανατεθούν

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Πτυχίο στην Ιατρική με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική.

• Εγγραφή στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και αναγνώριση ειδικότητας από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου

  • Ετήσια άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο
  • Όσοι δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο ή δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για να εγγραφούν

• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και προφορικό λόγο

• Πολύ καλή γνώση/ χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

• Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

 

 

 

Προσφέρονται:

• Ελκυστικό πακέτο απολαβών ανάλογα με την εμπειρία και τις γνώσεις 

• 13ος μισθός

• Ταμείο Προνοίας

• Προοπτικές ανέλιξης

• Πρόγραμμα ένταξης νέων εργοδοτουμένων

• Συνεχής Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

•Φιλικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο careers@ygiapolyclinic.com (αναγράφοντας τον κωδικό αναφοράς  Ιατρός Ακτινολόγος) ή να καλέσουν στο +357 25884758 ή +357 25884941 για περισσότερες λεπτομέρειες.