Υποχρέωση πιστοποίησης ιατρών

Μετά από τηλεφωνήματα που δέχθηκε ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας από ιατρούς - μέλη του, αναφορικά με την αδυναμία εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών λόγω μη  εγγραφής των ιατρών στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΕΟΠΥΥ (πιστοποίηση ΕΚΠΥ), ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ανακοινωθεί από τον ΕΟΠΥΥ ήδη από τον Μάιο του 2016,  με αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή του κάθε ιατρού στο εν λόγω ηλεκτρονικό μητρώο.

          Ως εκ τούτου και για την εξυπηρέτηση των ασθενών τους, οι ιατροί μπορούν να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα με την αποδοχή των παραπεμπτικών από τους εργαστηριακούς συναδέλφους μέσω e-dapy.

 

Για τη διευκόλυνση σας, παραθέτουμε τις οδηγίες για την εγγραφή σας:

- Η εγγραφή των γιατρών που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό γίνεται από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), από το πεδίο:
«Εφαρμογές» → «Ιατρικές Υπηρεσίες» → «Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ» μέσω της επιλογής «Εγγραφή Χρήστη».

- Όσον αφορά στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς, δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία (πχ διεύθυνση κατοικίας/εργασίας/ ιατρικός σύλλογος που ανήκουν κλπ), μέσω της επιλογής:
«Εφαρμογές» → «Ιατρικές Υπηρεσίες» → «Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ» μέσω της επιλογής ««Μεταβολή», κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν στο eΔΑΠΥ.

- Όσοι γιατροί έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο παρελθόν δεν χρειάζεται να πιστοποιηθούν εκ νέου.
Προκειμένου ένας γιατρός να ελέγξει αν έχει ήδη πιστοποιηθεί, αυτό μπορεί να γίνει από το πεδίο:
«Εφαρμογές» → «Ιατρικές Υπηρεσίες» → «Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ» → «Μεταβολή», όπου εισάγει τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει και ελέγχει αν είναι συμπληρωμένα όλα τα προσωπικά του στοιχεία.

Σχετικές οδηγίες τόσο για την «Εγγραφή» όσο και για την «Μεταβολή» υπάρχουν στο πεδίο «Εφαρμογές» → «Ιατρικές Υπηρεσίες» → «Οδηγίες Εγγραφής Ιατρών και Γνωματεύσεων ΕΚΠΥ».

Επισημαίνεται ότι στο εξής, κάθε γιατρός των παραπάνω κατηγοριών, έχει την υποχρέωση να επικαιροποιεί ή να διορθώνει άμεσα οποιοδήποτε από τα μεταβλητά στοιχεία του (πχ email, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας/εργασίας κλπ), μέσω της επιλογής «Μεταβολή» της εφαρμογής «Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ», καθώς ενδέχεται να λαμβάνει ενημερώσεις ή προσκλήσεις από τον Οργανισμό.

Υπογραμμίζεται ότι η πιστοποίηση αφορά όλους τους ιατρούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμβεβλημένους ή μη με τον ΕΟΠΥΥ.

Για τυχόν διευκρινήσεις επί της διαδικασίας, μπορείτε να απευθύνεστε στο edapy@eopyy.gov.gr

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits