Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών / 1ο Διεθνές Συνέδριο «Επιδημιολογία, Πρόληψη & Θεραπεία των Λοιμώξεων μετά την Πανδημία. Διαχείριση της Κρίσης» / Αλεξανδρούπολη / 3-5 Νοεμβρίου 2023

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2023
Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να καταθέσετε την Περίληψη της εργασίας σας.

Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να αποθηκεύσετε το Επιστημονικό Πρόγραμμα.

Η προεγγραφή είναι απαραίτητη.
Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να καταχωρίσετε την εγγραφή σας.