Το Diploma of the Hellenic Spine Society (Module 1 & Module 5) μεταφέρεται για το Σεπτέμβριο

Η Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ της διεξαγωγής του Diploma of the Hellenic Spine Society (Module 1 & Module 5) από 13 και 14 Μαρτίου 2020 στις 11 & 12 Σεπτεμβρίου 2020 στο Αμφιθέατρο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, λόγω του κινδύνου εξάπλωσης της ίωσης COVID-19 από τον νέο κορωνοϊό-2019 (SARS-CoV-2) στη βάση της απόφασης του Υπουργείου Υγείας υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954/2020 (ΦΕΚ Β' 726/08-03-2020) περί αναστολής οποιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια για τις επόμενες 4 εβδομάδες.

Μπορείτε  να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στον σύνδεσμο http://www.webplansapps.gr/premium/view.php?id=73049

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία, ή επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Σεμιναρίου www.dhss.gr