Θέση εργασίας Ιατρού Αναισθησιολόγου στην Κύπρο

 Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Πολυκλινική Υγεία στην Κύπρο, στα πλαίσια επέκτασης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών του, αναζητά Ιατρό Αναισθησιολόγο για άμεση εργοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το Συνημμένο αρχείο.