Θέση Εργασίας - Ιατρός Ακτινολόγος, Λεμεσός (Κύπρος)

Αναζητείται ιατρός ακτινολόγος για να στελεχώσει το κέντρο μαστού Limassol Breast Centre στη Λεμεσό (Κύπρο).
Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες.