Θέση εργασίας για ιατρό Ακτινολόγο και Μικροβιολόγο-Βιοπαθολόγο

ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ - Βιοπαθολόγος:
Ζητείται για εργασία σε μικροβιολογικό εργαστήριο στην Ορεστιάδα, υποκατάστημα της "Δημόκριτος ΑΕ". Άμεση πρόσληψη μετά από αξιολόγηση. 
Υπεύθυνος : Νίκος Πανταζής 6947839391, 2552023300 και n.pantazis@dimokritos.org. 
ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ:
Ζητείται για εργασία σε ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο στην Ορεστιάδα, πρόσληψη μετά από αξιολόγηση.  Υπεύθυνος : Νίκος Πανταζής 6947839391, 2552023300 και n.pantazis@dimokritos.org.