ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ζητείται ΙΑΤΡΟΣ με  ειδικότητα  ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 
τηλ. επικοινωνίας 2551031110 email radlabal@otenet.gr