Θέση Βιοπαθολόγου - Μικροβιολόγου στη Χίο

Η Πολυκλινική ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε. « ΕΛΕΥΘΩ» της Χίου προχώρησε στην ενεργοποίηση θέσης Βιοπαθολόγου - Μικροβιολόγου στο εργαστηριακό της τμήμα. Το τελευταίο λειτουργεί από το 2012 και είναι άρτια εξοπλισμένο με αναλυτές τελευταίας γενιάς. Διενεργούνται εντός κλινικής όλες οι αιματολογικές, βιοχημικές, ορμονικές εξετάσεις, εξετάσεις πηκτικότητας καθώς και οι καλλιέργειες – σπερμοδιαγράμματα, προεργασιακοι έλεγχοι.
Υπάρχει συνεργασία με εργαστήρια μοριακής βιολογίας, σταθερές και χρόνιες συνεργασίες και πελατολόγιο και συγκεκριμένες απαιτήσεις. Η θέση προβλέπει καθημερινό 8ώρο, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Στα καθήκοντα του Ιατρού εμπίπτει επίσης η κάλυψη των επειγόντων περιστατικών – Μικρής συχνότητας, εκ περιτροπής μοιράζοντας τις ημέρες βάρδιας με τεχνολόγους μικροβιολόγους.

Η άδεια ασκήσεως της ειδικότητας του βιοπαθολόγου καθώς και η γνώση ελληνικής και αγγλικής είναι βασικές προϋποθέσεις. Θετικά προσμετρούνται επίσης τα κάτωθι:

1) Η εμπειρία (Κατά προτίμηση άνω των 2 ετών).
2) Καλή γνώση και εμπειρία επί σπερμοδιαγράμματος
3) Καλή γνώση και εμπειρία επί καλλιεργειών (αιμοκαλλιέργειες)
4) Η καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών.

5) Ο βαθμός πτυχίου.

6) Η ενασχόληση με τον τομέα της μοριακής βιολογίας.

7) Εμπειρία σε έξω εργαστηριακούς τομείς όπως π.χ. Διαπροσωπικές - δημόσιες σχέσεις, γραμματειακή υποστήριξη, γνώση υπολογιστών κτλ.

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
- Είτε με email στο info@eleftho.gr
- Είτε με fax στο +302271020999
- Είτε Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Βερίτη 49, Χιος 82100, Ελλάς.
Παρακαλείστε να αποστείλετε πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα καθώς και τυχόν Συστατικές Επιστολές που να ενισχύουν την υποψηφιότητά σας.
Η αντιμισθία είναι σίγουρα ικανοποιητική και καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης.