Θέσεις Ιατρών στη Γαλλία

Σας ανακοινώνουμε τις ακόλουθες πληροφορίες για θέσεις γενικών οικογενειακών Ιατρών που διατίθενται στην Γαλλία και μπορεί να ενδιαφέρουν συνεργαζόμενους γιατρούς που θα ενδιαφέρονταν για παράλληλη εργασία στην Ελλάδα και την Γαλλία. Οι θέσεις εργασίας εκτείνονται σε όλη την Γαλλική επικράτεια και οι γιατροί μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο παρακάτω email (όποιας ειδικότητας και αν έχουν).

Οι αποδοχές γενικών οικογενειακών Ιατρών ξεκινάνε από 5500 ευρώ το μήνα σε δημόσια νοσοκομεία, 6500-8000 ευρώ το μήνα για θέσεις γηριατρικής και από 8000-10000 ευρώ το μήνα καθαρά για ελεύθερους επαγγελματίες.

Η απαραίτητη γνώση γαλλικής γλώσσας είναι το επίπεδο Β2 και μπορούμε να προσφέρουμε δωρεάν μαθήματα από το επίπεδο A2 μέχρι και το Β2. Επίσης θα πρέπει ο γιατρός να έχει ευρωπαϊκή ιθαγένεια όπως και σπουδές σε Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.

Η ATRIX  International είναι μια εταιρία προσλήψεων ιατρικού προσωπικού, η οποία προτείνει επαγγελματικές ευκαιρίες στη Γαλλία εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Η ATRIX International φροντίζει για την:

- Εξακρίβωση του είδους της επιθυμητής θέσης

- Αξιολόγηση του επιπέδου των Γαλλικών

- Ανάλυση των ευκαιριών καριέρας που μεταβιβάζει

- Οργάνωση συνεντεύξεων για να συναντήσει τους υποψήφιους

- Παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε ότι αφορά την επιλογή της καλύτερης πρότασης συμβολαίου (αμοιβή, πλεονεκτήματα της κάθε πρότασης, υποστήριξη για την ένταξη σας εκ μέρους του εργοδότη)

- Βοήθεια για την ένταξη (υποστήριξη για την ολοκλήρωση όλων των διοικητικών διαδικασιών)

- Παρακολούθηση κατά την περίοδο της ένταξης, τουλάχιστον για 6 μήνες, περίοδος κατά την οποία βρίσκεστε σε επαφή με τον Σύμβουλο της εταιρείας.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση προς τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς.

Για πληροφορίες/αποστολή βιογραφικών επικοινωνείτε με τον κ Iasonas MEIDANIS

CHARGE DE RECRUTEMENT

175-177 rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE

+33 185 090 956

www.atrixinternational.com