Θέσεις εργασίας σε διάφορες ειδικότητες στη Γερμανία

Συμβουλευτική εταιρία για ιατρούς παρέχει υποστήριξη σε ειδικευόμενους και ειδικούς ιατρούς για την εύρεση θέσης εργασίας στη Γερμανία μέσα από το δίκτυο των συνεργαζόμενων νοσοκομείων και κλινικών.
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε σχετική προκήρυξη θέσεων.