Θέσεις εργασίας για Ουρολόγους SpR για εξάμηνη εργασία σε κρατικά νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου

Πρόκειται για full time εργασία. Οι άμεσα διαθέσιμοι ουρολόγοι θα έχουν σειρά προτεραιότητας. Απαραίτητη η κατοχή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αγγλίας (GMC).
Επιθυμητή η προϋπηρεσία από το Αγγλικό Σύστημα Υγείας αλλά όχι απαραίτητη. Θα σας βοηθήσουμε σε κάθε στάδιο της μεταβάσης σας.
Προσφέρονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές που θα σας καταπλήξουν!
Βιογραφικά στα Αγγλικά στο yannis.malavakis@riglocums.com

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits