Θερινό σχολείο 2017 - Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής

Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής σε συνεργασία με την ELSA Θεσσαλονίκης διοργανώνουν το Θερινό σχολείο 2017. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits