ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (Ε-learning) | Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου προγράμματος επιμόρφωσης (εξ αποστάσεως) με αντικείμενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: Ανάπτυξη, Αξιολόγηση, Διαχείριση και Εφαρμογές».
Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα καλύπτει έναν από τους πιο σύγχρονους
διεπιστημονικούς τομείς με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, τη Βιοϊατρική
Τεχνολογία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη βασική γνώση στο σχεδιασμό, την
ανάπτυξη, την αξιολόγηση, την πιστοποίηση, τη διαχείριση και τις κλινικές
εφαρμογές καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Παράλληλα, το πρόγραμμα,
εστιάζει στις επιχειρηματικές, νομικές, οικονομικές, ηθικές, φιλοσοφικές,
ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της εφαρμογής νέων τεχνολογιών
στην υγεία.
Δείτε συνημμένη τη σχετική ανακοίνωση με περισσότερες πληροφορίες.