ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΝΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ,ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δείτε τα συνημμένα αρχεία σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για συνεργασία με Ιδιώτες Ιατρούς.