Συνέδριο: «Πανδημίες, πόλεμοι και οικονομική κρίση: επιπτώσεις στην εξάπλωση και αντιμετώπιση των λοιμώξεων» 4 - 6 Νοέμβριου 2022, Αθήνα

Το Μεσογειακό́ Ινστιτούτο Μελέτης & Εκπαίδευσης στην Πρόληψη & Αντιμετώπιση των Λοιμώξεων, σας προσκαλεί στο συνέδριο με τίτλο «Πανδημίες, πόλεμοι και οικονομική κρίση: επιπτώσεις στην εξάπλωση και αντιμετώπιση των λοιμώξεων».

Το εφετινό́ ετήσιο συνέδριο που θα  πραγματοποιηθεί 4 - 6 Νοέμβριου 2022 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, με κύρια θεματολογία τις εξελίξεις της πανδημίας COVID 19, της χρήσης των εμβολίων και της φαρμακευτικής αντιμετώπισης, της παρουσίασης των επιπτώσεων αυτής, αλλά και άλλων πανδημιών (πχ γρίπης) στην εξάπλωση των λοιμώξεων, θα ασχοληθεί παράλληλα με τον ιστορικό ρόλο των πολέμων, με προεξάρχοντα εκείνον της Ουκρανίας, στην μετάδοση λοιμώξεων τόσο στην ίδια τη χώρα αλλά και στις χώρες που υποδέχονται τα μεταναστευτικά κύματα και τέλος, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επιδημιολογία των λοιμώξεων.

Θα παρουσιαστούν επίσης και θα συζητηθούν  τα προβλήματα, οι ανάγκες και οι ευκαιρίες,  που δημιουργούν οι πανδημίες, οι πόλεμοι και οι οικονομικές τους επιπτώσεις για συντονισμένη έρευνα, ώστε να ανακαλυφθούν και χρησιμοποιηθούν γρήγορες μέθοδοι για την διάγνωση, νέα εμβόλια για την πρόληψη και νέα φάρμακα για την θεραπεία των λοιμώξεων.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από́ τον Πανελλήνιο Ιατρικό́ Σύλλογο.


Η προεγγραφή είναι απαραίτητη.
Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να καταχωρίσετε την εγγραφή σας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2022
Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να καταθέσετε την Περίληψη της εργασίας σας.