Συνέδριο: Διαχρονική και Σύγχρονη Προσέγγιση στην Πνευμονολογία, 11-12 Ιουνίου 2021, Αθήνα

Λίγες μέρες απομένουν μέχρι την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου μας «Διαχρονική και Σύγχρονη Προσέγγιση στην Πνευμονολογία» το οποίο θα πραγματοποιηθεί 11 & 12 Ιουνίου 2021 στο ξενοδοχείο Caravel, με υβριδικό τρόπο σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σας προσκαλώ όλες και όλους να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου, να ενημερωθείτε για το τελικό επιστημονικό πρόγραμμα με τους εξαιρετικούς ομιλητές και προέδρους, την ατζέντα των επαγγελματικών θεμάτων και να συμμετέχετε ενεργά με ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων καθόλη τη διάρκεια του συνεδρίου μας είτε συμμετέχετε με φυσική είτε με  διαδικτυακή παρουσία.

Μοριοδότηση
Στο συνέδριο θα χορηγηθούν 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης. Επισημαίνεται ότι κάθε (1) μόριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε μια πλήρη ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος. Η χορήγηση των μορίων θα γίνεται μόνο εφόσον υποβληθεί συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Τρόπος σύνδεσης μέσω διαδικτύου

Δείτε περισσότερα εδώ και το τελικό πρόγραμμα εδώ.