ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ - 58ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψιν τις τελευταίες εξελίξεις

και την αυστηροποίηση των μέτρων σε αρκετές περιοχές της χώρας,

με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους

και συνανθρώπους μας, αποφάσισε να διοργανώσει το 58ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο

αποκλειστικά διαδικτυακά.