Πυρηνική Καρδιολογία - Κάτι παραπάνω από απλό Σπινθηρογράφημα καρδιάς, 17/6/2023 Αθήνα

Ανοίξτε το Συνημμένο.