ΠΩΛΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ KONELAB 20i ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ MINDRAY BS 380 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ COOLTER 5DIFF ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ SYSMEX KX21N ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ELECSYS 2010 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ  COBAS E 411
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6973068781