Πώληση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου

ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΌ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ ΠΩΛΟΎΝΤΑΙ  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ COULTER 5 DIFF  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚONELAB 20i   ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ELECSYS 2010 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ 6973068781