Πωλείται εξοπλισμός Μικροβιολογικού

Από Μικροβιολογικό Εργαστήριο στην Αθήνα πωλούνται Αιματολογικός Αναλυτής SYSMEX KX21N, Βιοχημικός Αναλυτής  MINDRAY BS 400 και Ανοσολογικός Αναλυτής ELECSYS 2010.
Πληροφορίες στο τηλ. 6973068781