Πρόταση ΙΣΚ για μαζική διενέργεια ελέγχων με rapid test στην Κέρκυρα

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας (Ι.Σ.Κ.), έπειτα από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και επεξεργασία της παρακάτω επιστημονικής πρότασης μαζικού ελέγχου με rapid test αντιγόνων του κορωνοϊού-19, για το νομό της Κέρκυρας, προχώρησε στην αναζήτηση έγκρισης και αρωγής των αρμοδίων φορέων, προς υλοποίησή της.

Λαμβάνοντας υπόψη: α) τις θετικές σχετικές εισηγήσεις από την Ε.Ε. για τα rapid test, β) το ζητούμενο της ταχείας επανόδου σε κατά το δυνατόν συνθήκες κανονικότητας της οικονομίας, πιθανότατα με την επαναφορά των διαφοροποιημένων μέτρων αποστασιοποίησης ανά περιφέρεια, γ) τη θετική υποδοχή του κερκυραϊκού πληθυσμού σε μια τέτοια προοπτική, δ) τις ανησυχητικές τάσεις που μπορεί να προσλάβει η πανδημία και στην Κέρκυρα, ε) την απρόσκοπτη και έγκαιρη προετοιμασία της κρίσιμης για την επιβίωση των περισσότερων επιχειρήσεων τουριστικής περιόδου 2021 και στ) το συγκριτικό πλεονέκτημα της νησιωτικότητας.

Η ακριβέστερη επιδημιολογική αποτύπωση αναμένεται να μειώσει σημαντικά την ασυμπτωματική μετάδοση /υπερμετάδοση και έτσι να διακόψει την αλυσίδα μετάδοσης στον τοπικό πληθυσμό, έτσι ώστε σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας θα διευκολύνει την αντιμετώπιση της κατάστασης αλλά θα καθοδηγήσει και την ευκταία αποκλιμάκωση, στο άμεσο μέλλον, των περιοριστικών μέτρων και την επαναλειτουργία της αγοράς, τοπικής και τουριστικής.

Οι επιστημονικές και τεχνικές προϋποθέσεις για την επιτυχία ενός τέτοιου ελέγχου είναι:

1. Οργάνωση της δράσης από τον Ι.Σ.Κ.

2. Διερεύνηση της αγοράς προς παραγγελία των εγκεκριμένων για χρήση στην Ελλάδα τεστ, προς επίτευξη βέλτιστης ισορροπίας κόστους και αριθμού παραγγελιών αναλόγως και της διαθεσιμότητας.

3. Συλλογή και σωστή εκπαίδευση ικανού δικτύου εθελοντών ή/και  επαγγελματιών.

4. Συνεργασία με τα κινητά κλιμάκια του ΕΟΔΥ

5. Ταχεία ολοκλήρωση εντός μίας εβδομάδας.

6. Στοχευμένη κλήση προς εξέταση των ομάδων αυξημένου κινδύνου ασυμπτωματικής φορείας και όχι απλή εθελοντική/τυχαία δειγματοληψία (π.χ. υγειονομικό προσωπικό, δημόσιοι υπάλληλοι, οδηγοί, υπάλληλοι σούπερ μάρκετ, υπάλληλοι υπηρεσιών courier, καταστήματα τροφίμων). Εκτιμάται αδρά η ανάγκη για 20.000 τεστ. Κάποιες από αυτές τις ομάδες ήδη υποβάλλονται σε έλεγχο με δράσεις της Περιφέρειας Ι. Νήσων.

 

7. Οδηγίες και ανάλογη μέριμνα καταρχήν για την αποτελεσματική απομόνωση και επίσης και για την υποστήριξη των βασικών αναγκών τους, στους θετικούς φορείς που θα ανιχνευτούν, όπου χρειαστεί.

8. Κάλυψη του κόστους με ιδιωτικούς (εκ της τοπικής κοινωνίας) και δημόσιους πόρους.