Προσλήψεις Ιατρών και Νοσηλευτών σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Κύπρο

Επισυνάπτεται η επίσημη ανακοίνωση μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες.
 Όλες οι υπηρεσίες, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης είναι δωρεάν.