Προσλήψεις Ιατρών για κυβερνητικά νοσοκομεία στη Σαουδική Αραβία, Ιούνιος 2021

Σας ενημερώνουμε για  νέες συνεντεύξεις τον Ιούνιο στην Αθήνα από κυβερνητικά νοσοκομεία για την πρόσληψη Ελλήνων γιατρών με παροχές για την κάλυψη θέσεων.
Επισυνάπτεται η επίσημη ανακοίνωση μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες.
Όλες οι υπηρεσίες , καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης είναι δωρεάν.