Προσλήψεις Αναισθησιολόγων σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Κύπρο

Μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο της Κύπρου στη Λεμεσό επιθυμεί να προσλάβει Αναισθησιολόγους για μόνιμη εργασία με ελκυστικές παροχές για την κάλυψη θέσεων.
 
Σας επισυνάπτουμε την επίσημη ανακοίνωση τους μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες.

Όλες οι υπηρεσίες, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης είναι δωρεάν.