Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για ιατρούς στο Νοσοκομείο Θήρας από ΑΕΜΥ ΑΕ

Δείτε συνημμένη την πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για 3 ιατρούς (Καρδιολόγο- Παιδίατρο- Νεφρολόγο) για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.