ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για απόκτηση Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ) αποφάσισε τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών με σκοπό την απόκτηση Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενα που αφορούν τις Αγγειακές Παθήσεις.

Δείτε περισσότερα εδώ.