ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΥΣ

Ανοίξτε το Συνημμένο αρχείο για την Πρόσκληση, την Αίτηση και περισσότερες πληροφορίες.