Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσιών ιατρού εργασίας από τον Οργανισμό Κοινων. Προστασίας & Πααιδείας του Δήμου Κέρκυρας

Με την υπ’αριθμ. 03-02/12-02-2018 απόφαση του Προέδρου του  Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης  Ιατρού Εργασίας για τις Δομές  του Οργανισμού, με τη διαδικασία της απ ’ευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως 16 Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, να καταθέσουν τις προσφορές τους. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26610-81873/22989.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits