Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΙΧΕΚ με το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας BiHeLab του Τμ.Πληροφορικής του Ι.Παν/μίου

Για περισσότρες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits