Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Δείτε συνημμένη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιότητας συνεργασίας με ιατρούς εξωτερικούς συνεργάτες ΑΠΥ με την ΑΕΜΥ Α.Ε. για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.